שיתוף

כבל אקספרס

המיזם החדש ביותר שלנו, חברת כבל אקפסרס, הינה חברת בת של נתיב אקספרס, והוקמה לאחר זכיית נתיב אקספרס במכרז רכבל חיפה, בשנת 2019.
למותר לציין כי לחברת "נתיב אקספרס" הצטרפה בשנת 2021, כשותפה וכבעלת מניות, "קרן נוי" - קרן התשתיות המובילה בארץ.

החברה תתפעל ותתחזק את תחנות ותוואי הרכבל, שאורכו 4.2 ק״מ וכולל 6 תחנות - שמתוכם פתוחות לציבור בשלב הזה 3 תחנות – תחנת מרכזיית המפרץ, תחנת הטכניון ותחנת אוניברסיטת חיפה.
הפרויקט כולל 152 קרוניות כאשר כל 15 שניות יוצאת קרונית מהתחנה. כל קרונית מכילה 10 נוסעים, שמונה בישיבה ושניים בעמידה.
זמן הנסיעה מתחנת מרכזית המפרץ לאוניברסיטת חיפה הינו 19 דקות.
החברה תפעיל ותתחזק את הרכבל לתקופה של 12 שנות הזיכיון.