שיתוף

מעורבות חברתית

למען חיים טובים יותר


מעורבות החברתית העמוקה שלנו היא זו שמהווה את הבסיס לפעילות המצליחה שלנו. עסק משפחתי כמו קבוצת עפיפי ייכשל בחובתו החשובה ביותר אם לא יביא בחשבון את ההשפעה האפשרית של כל אחת מפעילויותיו על הסביבה האנושית והטבעית.
 

מחויבותה של הקבוצה לקהילה כוללת גיוון תעסוקתי ועמידה בחוקי העבודה והחברה, כמו גם קידום השוויון בתעסוקה, העצמת נשים ומתן הזדמנויות תעסוקתיות לאנשים עם מוגבלויות בכל מקום אפשרי.

שירות הלקוחות מהווה את לב ליבה של פעילותנו, וקבוצת עפיפי מאמינה כי מחויבות העובדים להתנהלות חומלת ואתית הינה הכרחית להצלחתה.

אסטרטגיית המחויבות החברתית שלנו מתמקדת בתמיכה בפרוייקטים הנמצאים בהרמוניה ובהשלמה עם הפילוסופיה והאסטרטגיה שלנו. תודות לפעילותנו אנו יוצרים שינוי בזירה המקומית, שבה עובדי החברה חיים ועובדים. הפרוייקטים שלנו מביאים בחשבון את הצרכים המקומיים ואת המטרות של הארגונים האזוריים שלנו.

כמו כן, אנו מעודדים את עובדינו להיות מעורבים בתחומים המקומיים, ואנו תומכים בהם בכל מה שעשוי לייצר שינוי למען החברה והסביבה.